توانا بود هر که دانا بود             ز دانش دل پیر برنا بود

با استعانت از الطاف بیکران نور و دانش حضرت احدیت و خالق ارکان هستی ، همان که اگر مشیت و تقدیر کند پرتو نور هدایتش بر قلب عاشقان و صاحبان اندیشه افتد و به هستی رنگ عشق و مستی میدهد . او که تمام رموز خلقتش را بر قلب پیامبران و والوالباب ( دانشمندان و صاحبان اندیشه ) به امانت میگذارد تا چراغ هستی را رنگ و بویی خدایی دهند .
یکی از رموز هستی و هستی ساز که خداوند از روز ازل در کاینات به ودیعت گذاشته و بشر به تازگی توانسته است در آن گام بردارد ، علم شناسایی ، طراحی و تولید زنجیر های متشکل از آمینو اسیدها به عنوان ارکان اصلی ساختار ژن موجودات زنده میباشد که البته این زنجیره ها بعنوان ساختمان اصلی بیشتر هورمون ها و آنزیم های بدن موجودات زنده و تمامی گیاهان بشمار میروند..
از بین این زنجیره های متشکل از آمینو اسیدها  ، پپتیدها به عنوان ترکیبات پیچیده و البته زیست محیطی سازگار با طبیعت و ارگانیسم های موجودات زنده ، نقش مهمی در برقراری سلامت و ثبات اعضا و جوارح کلیه موجودات زنده از طربق ایجاد و کنترل فرآیندهای بیوشیمیایی و بیولوژیک ایفا میکنند . تاکنون بسیاری از مواردی که توسط دانشمندان حوزه های مختلف علوم در چند دهه اخیرمورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است ، حاکی از تاثیرات شگرف و موثر انواع مختلف پپتید ها بر مکانیسم اثر ، ایجاد و تغییر سیستم های شیمیایی ، میکروبی و بیولوژیک در بدن موجوات زنده میباشد که باید گفت این اول راه است بطوریکه در چند ساله اخیر دریچه های شگفت انگیزی از نقش بسیار تاثیرگذار پپتیدها بر حوزه های مختلف علوم زیستی نمایان گردیده است .

بر این اساس و بمنطور ایجاد مجموعه کاملی از مراکز تحقیقاتی ، آزمایشگاهی ، تولیدی و بازرگانی مرتبط با علوم پپتیدی شرکت اکسیر ژن شیمی  با شماره ثبت 566544 در سال 1399 با هدف تولید و تامین انواع آمینو اسیدها ، پپتیدها ، فرمولاسیون مواد و محصولات پپتیدی  مورد نیاز صنایع مختلف داروئی ، غذائی ، آرایشی و بهداشتی ، کشاورزی و دامپروری ، هوا و فضا ، بیوتکنولوژی ، زیست محیطی و …. توسط جمعی از متخصصین علوم شیمی در کشور جمهوری اسلامی ایران آغاز بکار کرد .