ثبت اطلاعات و نیازمندی های شما

از شما بازدید کننده ، همکار یا مشتری محترم خواهشمندیم جهت ارتباط موثر و کارآمد تر با تیم های اجرائی گروه آمینو ژن و کمک به کسب اطلاع بیشتر ما از توانمندی ها یا نیازمندی های شما ، اطلاعات کامل خود را در جدول ذیل ثبت نمایید.

با تشکر و احترام

مدیریت آمینو ژن