آمینو ژن در راستای اهداف خود مبنی بر کمک به رشد و توسعه همه جانبه صنایع داروئی ، غذائی ، آرایشی و بهداشتی و صنایع شیمیائی کشور بزرگ و تمدن ساز ایران اسلامی ، در زمینه های زیر قادر به ارائه خدمات به تولیدکنندگان ، سرمایه گذاران و محققان می باشد :

 • مطالعه و پیشنهاد سرمایه گذاری یا توسعه کار بر اساس توانمندی های مشتری
 • ارائه طرح های بررسی شده برای سرمایه گذاری مطمئن
 • انجام مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) ، تهیه و تدوین طرح های توجیهی فنی و اقتصادی
 • مشاوره جهت انتخاب دانش فنی تکنولوژی بر اساس حجم سرمایه گذاری و ظرفیت های اقتصادی
 • مشاوره خرید تجهیزات داخلی و خارجی
 • مشاوره ، نصب و راه اندازی کارخانه
 • مشاوره بهره برداری( برند سازی ، مدیریت تولید و سرمایه در گردش و…)
 • بررسي فرآيندهاي توليد و بهينه سازي توليد
 • بکار گیری دانش فنی روز و قابلیت توسعه محصول از طریق تحقیق و توسعه و طراحی در سرمایه گذاری ها
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تهیه گزارشات توجیهی، امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی و ارزیابی طرحهای حوزه صنعت
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه نظارت و کنترل پروژه های طرح های حوزه صنعت، انرژی و خدمات
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مطالعات و تحقیقات بازار
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری