خدمات علوم داروئی

 

 

مقدمه

شاخه اصلی شیمی دارویی به طراحی ، ساخت و توسعه داروها (Drug discovery) می پردازد که در این شاخه، تسلط به علومی نظیر شیمی آلی، بیوشیمی، فارماکولوژی و بیوفارماسی ضرورت دارد. سنتز داروها، طراحی و ساخت مولکول های جدید، اصلاحات مولکولی به منظور بهینه کردن اثرات دارویی (قدرت، تاثیر اختصاصی، اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بهبود خواص فارماکوکینتیکی) از موارد مهم در این شاخه از علم شیمی دارویی می باشد.

از سوی دیگر آنالیز مواد دارویی و شیمیای شاخه مهمی از شیمی دارویی، می باشد که با بهره گیری از دستگاه های تعیین ساختار و کنترل کیفی و کمی همچونHPLC , NMR,، MassGC, IRو UV و با استفاده از تکنیک های پیشرفته آن ها، می تواند به تعیین ساختار اندازه گیری مقادیر مولکولی مواد شیمیایی و دارویی بپردازد که این موضوع در پیدایش ترکیبات جدید با منشأ طبیعی بسیار سودمند می باشد.

از سوی دیگرامروزه با بهره گیری از روش های کمی آنالیز نظیر کروماتوگرافی و انواع پیشرفته آن و نیز دستگاه های کمی دیگرنظیر پلاروگرافی، جذب اتمی، پلاریمتری وغیره در کنترل کمی مواد دارویی و تعیین مقدار مواد شیمیایی  و دارویی در ماتریکس های مختلف شیمیایی و بیولوژیکی می تواند بسیار تعیین کننده باشد. در واقع شاخه آنالیز در شیمی دارویی، رابطه بسیار تنگاتنگی با صنایع برقرار می نماید که در کنترل کیفی و کمی داروها بسیار مهم و سودمند می باشد. توسعه روش های جدید آنالیز به منظور تعیین مقدار مواد جهت مطالعات فارماکوکینتیکی، دوپینگ، کنترل کمی و کیفی داروها، مطالعات پایداری از جمله توانمندی‌های شیمی دارویی می باشد.

خدمات علوم داروئی که آمینو زن به کارخانجات داروئی ، صنایع وابسته ، مراکز تحقیقاتی و پژهشی و دانشگاههای علوم پزشکی ارائه میدهد :

  1. تهیه و تامین مواد اولیه و موثره داروئی ، مواد شیمیائی و حلال های مورد نیاز صنایع داروئی و وابسته
  2. تهیه و تدوین روشهای اندازه گیری مواد موثره و محصولات داروئی انسانی و دامی ، مکمل های ورزشی و غذائی
  1. تهیه و تدین دستورالعمل ها و روشهای کنترل کیفی و کمی داروهای انسانی ، دامی و گیاهی ، مکمل ها و افزونیهای داروئی و غذائی
  2. مشاوره ، راهنمائی و اخذ مجوزهای مورد نیاز سازمان غذا و دارو ، GMP ، مستند سازی و …
  3. تهیه و تدوین طرح های توجیهی ، فنی و اقتصادی
  4. تهیه و تامین کلیه دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی ، مواد شیمیائی ، حلال ها و اسید ها ، استانداردهای داروئی ، ستون های کروماتوگرافی و ……..