مدیریت

مدیریت آمینو ژن متشکل از افرادی با تخصص های گوناگون در حوزه های مرتبط با علوم شیمی و دارویی میباشد.

مهندس رضا امراللهی فرد ( رئیس هیات مدیره )

کارشناسی ارشد شیمی

محمود رضا گوشه ( عضو هیات مدیره و مدیر عامل )

تحصیلات :

کارشناس ارشد شیمی کاربردی ، تخصص : شیمی سنتز، سنتز و خالص سازی پپتیدهای خطی و حلقوی ، استخراج و خالص سازی ، آنالیز دستگاهی ، اندازه گیری مواد موثره دارویی و گیاهی ، فرمولاسیون

سوابق کاری :

دانشگاه بوعلی سینا (آزمایشگاه حداسازی و شناسایی مواد آلی و پلیمر) داروسازی داملران (مسيول کنترل کیفی)، بخش شیمی انستیتو پاستور ایران(گذراندن دوره تخصصی شیمی سنتز ، استخراج و خالص سازی ). شرکت سیناژن (مسئول بخش شیمی ، مدیر پروژه GnRH) ، شرکت فرا زمین شیمی (مدیر عامل .مشاوره ، تحقیقات واجرا در امور زمین شناسی ، معدن ، شیمی و محیط زیست)

شرکت تهران اسید (مشاور علمی و فنی)

دبیر گزارش ، دبیر تحریریه ، خبرنگار و گزارشگر

عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران

عضو انجمن پپتید اروپا (EPS)