مسئولیت ما

1- بهره‌مندی از سرمایه و منابع علمی ، پژوهشی و مالی داخلی ، دارای مزیت‌ها و زیرساخت‌های بومی و پیشرفته، دارای سهم برتر منابع علمی وانسانی در کشور و منطقه

2- مولد ارزش افزوده اقتصادی، دارای توان رقابت جهانی و رتبه اول صادرات مواد اولیه پپتیدی و فرآورده‌های داروئی ، آرایشی و بهداشتی ، غذائی و مکمل های ورزشی با منشا پپتیدی

3- پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری سنتز ، استخراج ، خالص سازی و فرمولاسیون پپتیدها و  کسب مقام نخست علمی در سطح کشور و  منطقه

4- مورد وثوق و افتخارآفرین برای آحاد جامعه در ایران و کشورهای همسایه

5- شکوفا، نوآور و دارای نقش مؤثر و برجسته در نظام سلامت کشور از طريق شيوه‌هاي مبتني برعلم و تکنولوژی

6- آموزش نیروهای مستعد و کمک به توسعه صنعت فرآورده های پپتیدی در کشور و منطقه