خدمات علمی و فنی ارائه شده توسط گروه آمینو ژن

با رشد روزافزون علوم و فناوریهای شیمیائی ، بیوشیمی ، داروئی و دانش گسترده علم اندازه گیری مواد ، نیاز جامعه دانشگاهی ، تحقیقاتی و پژوهشی ، صنایع تولیدی و حتی واحدهای بازرگانی و گمرک به گرفتن خدمات گوناگون و متنوع در این زمینه ها روز به روز در حال گسترش و توسعه است.

شرکت اکسیر ژن شیمی بمنظور تامین نیازهای علمی ، تحقیقاتی ، پژوهشی و تولیدی این گروه های ارزشمند از جامعه با راه اندازی وبسایت آمینو ژن سعی در ارائه خدمت رسانی و تامین نیازهای آنان در مسیری مبتنی بر علم و تکنولوژی نموده است.

شعار تبلیغاتی آمینو ژن هم بر این فلسفه پایه گذاری شده است :

آمینو ژن یعنی ما و شما زیر یک سقف و در یک مسیر

بر این اساس خدماتی که گروه آمینو ژن بشما مشتریان گرانقدر ارائه می نماید شامل موارد زیر خواهد بود :

     1) خدمات علوم پپتیدی

     2) خدمات علوم داروئی

     3) خدمات علوم شیمیائی

     4) خدمات صنعتی و سرمایه گذاری

     5) نصب ، کالیبراسیون و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی

     6) تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاهی

     7) ثبت اطلاعات و نیازمندیهای شما

     8) خدمات فنی و علمی که شما قادرید به شرکت بدهید

     9) ارتباط با مشتری