امروزه  کمتر کارخانه یا آزمایشگاهی وجود دارد که از چند دستگاه اندازه گیری  کیفی و کمی  و یا دستگاههائی نظیر آب مقطر گیر ، آون  ، هیتر و … استفاده نکند.

از آنجا که استفاده و بهره برداری صحیح از همه این دستگاها علاوه بر  اهمیت بالای دقت و صحت در داده ها و یا فرآورده ها ، حائز اهمیت می باشد ، نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش صحیح پرسنل به افزایش بهره وری و طول عمر دستگاهها کمک درخور توجهی میکند و این موضوع از ارزش اقتصادی و فنی بالائی برخوردار میباشد.

مجوعه آمینو ژن برای ایجاد امنیت خاطر مصرف کنندگان دستگاهها و تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و انالیتیکال با دارا بودن امکانات بسیار خوب و در خور توجه فنی و پرسنلی آماده ارائه کلیه خدمات  مورد نیاز در این راستا به همه مشتریان می باشد.