خدمات علوم دارویی

خدمات علوم داروئی که آمینو ژن به کارخانجات داروئی ، صنایع وابسته ، مراکز تحقیقاتی و پژهشی و دانشگاههای علوم پزشکی ارائه میدهد :

  1. تهیه و تامین مواد اولیه و موثره داروئی ، مواد شیمیائی و حلال های مورد نیاز صنایع داروئی و وابسته
  2. تهیه و تدوین روشهای اندازه گیری مواد موثره و محصولات داروئی انسانی و دامی ، مکمل های ورزشی و غذائی
  3. تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روشهای کنترل کیفی و کمی داروهای انسانی ، دامی و گیاهی ، مکمل ها و افزونیهای داروئی و غذائی
  4. مشاوره ، راهنمائی و اخذ مجوزهای مورد نیاز سازمان غذا و دارو ، GMP ، مستند سازی و …
  5. تهیه و تدوین طرح های توجیهی ، فنی و اقتصادی
  6. تهیه و تامین کلیه دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی ، مواد شیمیائی ، حلال ها و اسید ها ، استانداردهای داروئی ، ستون های کروماتوگرافی و …