خدمات علوم پپتیدی

    خدمات علوم پپتیدی که آمینو ژن به کارخانجات داروئی ، صنایع وابسته ، مراکز تحقیقاتی و پژهشی و دانشگاهها ارائه میدهد :

1 – طراحی ، سنتز و تولید انواع پپتیدهای خطی و حلقوی
2 – طراحی ،  سنتز و تولید انواع پپتید های مورد نیاز صنایع مختلف داروئی ، آرایشی و بهداشتی ، غذائی و مکمل ها ، هوا وفضا ، سموم دفع آفت ، بیوتکنولوژی ، پتروشیمی و نفت

3- تامین کلیه آمینو اسیدها ، مواد اولیه شیمیائی ، حلال ها ، اسیدها و موادحد واسط مورد نیاز

3 – بررسی فرایند های قدیمی تولید و افزایش راندمان و تکرار پذیری پروسه تولید آنها
4 – تعیین روشهای استخراج ، خالص سازی و آنالیز انواع پپتیدها ، مواد موثره با منشا سنتزی و گیاهی
5 – مستند سازی و تعیین روش آنالیز و فرمولاسیون محصولات نهایی با منشا پپتیدی

6 – تجهیز ، راه اندازی ، آموزش و تهیه دستورالعمل های کنترل کیفی آزمایشگاه های شیمی سنتز ، پپتید ، دارویی ،آرایشی و بهداشتی و تحقیقاتی
7 – ایجاد زیر ساخت علمی و فنی جهت انتقال دانش فنی محصولات معتبر دارویی ، آرایشی و بهداشتی با منشا پپتیدی به کشور

8 – ارائه خدمات مشاوره ، تحقیقات و اجرا در زمینه تولید محصولات پپتیدی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوزهای مربوطه .
9 – برگزاری کارگاه،سمینار و همایش های آموزشی در حوزه سنتز ، شناسایی ، خالص سازی ،آنالیز و مستندسازی تولیدات مختلف پپتیدی
10 – ایجاد ارتباط متقابل و موثر علمی ، فنی و تجاری با مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخل و خارج از کشور
11 – تامین نیازهای اساسی مواد اولیه پپتیدی صنایع مختلف داخل و خارج ازکشور

12 – صادرات محصولات و تولیدات با منشا  پپتیدی و داروهای استراتژیک تولیدی به سراسر جهان