محققان دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی به دانش فنی مربوط به تهیه ماده اولیه رادیو داروهای پپتیدی دست یافتند و از این طریق کشور را از واردات این مواد بی نیاز کردند.

این محققان تا کنون 9 ماده اولیه را تولید کردند که برای درمان و تشخیص انواع سرطان‌ها کاربرد دارد و با انجام گرنت پژوهشی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد.

سعید بلالایی مجری گرنت پژوهشی که بر اساس آن به این موفقیت دست پیدا کردند، ارزش یک میلی گرم از این مواد را بین 300 تا 800 یورو بسته به نوع ماده دانستو گفت: این مواد پیش از این با هزینه‌های بالا به کشور وارد می‌شد. یک بخش از اهمیت این اقدام از نظر کاربرد آن برای تشخیص سرطان و کمک به این بیماران استو همچنین از سویی با این اقدام این دانش در کشور بومی شده است که نشان از سطح بالای علمی آن در کشور دارد. پس به خاطر دانش پپتیدی ایجاد شده در کشور امکان مشارکت در پروژه‌ها بین‌المللی وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد: مواد تولید شده با اتصال به رادیوایزوتوپ‌ها به صورت یک کیت تشخیص در می‌آیند. در هر کیت بین 5 تا 10 میکروگرم از این مواد وجود دارد. این مواد پس از ورود به بدن هدفمند به سلول‌های سرطانی متصل می‌شوند و با تصویربرداری اطلاعاتی مانند نوع تومور، اندازه آن تشخیص داده می‌شود. از 9 ماده تولید شده، دو ماده اولیه به طور اختصاصی برای درمان سرطان پروستات کاربرد دارد و 7 ماده دیگر برای انواع دیگر سرطان‌ها.

بر اساس این گزارش، ورود فناوری نانو در حوزه دارو دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته است، در این میان می‌توان به نانو داروهای پپتیدی اشاره کرد. اما پپتید چیست؟ پپتیدها پلیمرهای کوچکی هستند که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه تشکیل می‌شوند. پس زمانی که وارد بدن شوند با تجزیه خود اسید آمینه تولید می‌کنند که ضرری ندارد. به همین خاطر آنها را داروهای طبیعی قرن 21 می‌نامند. ساختارهای پپتیدی متفاوتی با توجه به شکل برای درمان بیماری‌ها وجود دارد.

ترکیبات دارویی پپتیدی  متفاوتی وجود دارد که هدفمند به سرغ بافت مورد نظر می‌روند.