نانوبادی‌ها آنتی‌بادی‌هایی هستند که در خانواده شترها یافت شده و بسیار کوچک‌تر از آنتی‌بادی‌های انسانی هستند. پایداری بالا، ساختار کوچک و اختصاصی بودن، آن‌ها را برای تخلیص و تثبیت پروتئین‌ها و ساختارهای پروتئینی قبل از تصویربرداری ایده‌آل می‌کند.

نانوبادی‌ها می‌توانند پروتئین Spike ویروسی را برای تصویربرداری با استفاده از روش‌های پیشرفته در مقیاس اتمی ازجمله میکروسکوپ الکترونی کرایو (cryo-EM) بهتر تثبیت کنند.

نانوبادی‌ها همچنین باعث اتصال RBD به هدف خود شده و به محققان در درک بهتر رفتار آن در بدن و نحوه تعامل آن با داروهای جدید کمک می‌کنند. به دلیل همین اهمیت، گروه‌های تحقیقاتی مختلفی در سراسر جهان روی این موضوع تمرکز کرده‌اند.

در مطالعه‌ای که در مجله Biomolecular Structure and Dynamics منتشر شده، از نانوبادی‌ها در تشخیص و درمان بیماری COVID-۱۹ استفاده شده است. مطالعه حاضر به تلاش برای تولید آنتی‌بادی (Nbs) یا VHHs علیه SARS-CoV-۲ می‌پردازد که یک کلاس جدید از پروتئین‌ها بر اساس قطعات آنتی‌بادی تنها با یک دامنه است.

این‌ها دارای کوچک‌ترین دامنه اتصال آنتی‌ژن دست‌نخورده هستند (حدود ۱۵ کیلو دالتون) و طول آن‌ها فقط حدود ۱۱۰ جز است. گروهی دیگر از محققان شرکت Protein Production UK نانوبادی‌های جدید سنتز و استخراج کردند که تمایل زیادی به پروتئین spike ویروس کرونا دارند.

همچنین (The National Health Institute (INS با استفاده از فناوری نوآورانه مبتنی بر نانو آنتی‌بادی‌های نوترکیب لامای پرویی، اقدام به درمان COVID-۱۹ کردند. در این پروژه، با حمایت مالی صندوق ملی توسعه نوآوری‌های علمی و فناوری (Fondecyt)، از فناوری نانو آنتی‌بادی برای تولید آنتی‌بادی‌های مشتق شده از این شترها برای خنثی‌سازی ویروس کرونا (SARS-CoV-۲) در شرایط آزمایشگاهی و در یک حیوان استفاده می‌شود.