محققان گروه شیمی در LMU در مقاله‌ای در مجله معتبر Chem از سنتز نانوذرات آمورف جدید تشکیل‌شده از کلسیم و سیترات و کپسوله شده در یک لایه لیپیدی خبر دادند که قادر به شکستن موانع جذب و از بین بردن سلول‌های توموری به روشی هدفمند است.

فسفات کلسیم و سیترات در تنظیم بسیاری از مسیرهای سیگنال‌دهی سلولی نقش دارند. ازاین‌رو، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در این مسیرها، سطح این مواد موجود در سیتوپلاسم به‌شدت کنترل می‌شود. نانوذرات توصیف‌شده در مطالعه جدید قادر به دور زدن این کنترل‌های نظارتی هستند.

این ذرات به‌طور انتخابی کشنده هستند و سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهند. اما سلول‌های سالم را، که این ذرات را نیز جذب کرده‌اند، بدون آسیب رها می‌کنند.