محققان امریکایی دانشگاه تگزاس (The University of Texas Medical Branch (UTMB از کشف داروی موثری برای مقابله با اثرات کشنده تشعشعات هسته ای خبر داده اند که می تواند جان انسان های بسیاری را نجات دهد. محققان ۲۴ ساعت پس از قرار گیری موش ها در معرض تشعشعات هسته ای با یک بار تزریق peptide توانستند جان موش ها را نجات دهند.

Carla Kantara دانشجوی فوق دکترای زیست شیمی و زیست شناسی مولکولی دانشگاه تگزاس و سرپرست این پروژه تحقیقاتی می گوید: «با یک بار تزریق پپتیدی TP۵۰۸ که ۲۴ ساعت پس از قرارگیری موش ها در معرض تشعشعات کشنده اتمی انجام شد، نشان داد که می توان جان این موزیان کوچک را نجات داده و به مقابله با آسیب هایی پرداخت که در اثر تماس با تشعشعات هسته ای بر سیستم گوارشی تحمیل می شوند.»
علاوه بر ماهیت تشعشات و اعضای آسیب دیده، ‌مسیر جذب این تشعشعات بر حسب این که از راه دهان یا پوست باشند و همچنین حساسیت فردی یا توانایی بدن شخص در ترمیم DNA در نوع تاثیر بیولوژیکی آنها بر بدن تاثیر دارد.

آسیب های وارده به افرادی که با تشعشعات هسته ای در ارتباط بوده اند تا حدی است که محققان را به انجام تحقیقات و مطالعاتی در این رابطه و همینطور کشف راه حلی برای مقابله با آسیب های ناشی از تشعشعات هسته ای سوق داده است. آسیب های وارده از تشعشعات هسته ای به روده ها نقش کلیدی را در بازیابی سلامت فرد ایفا می کند، در نتیجه محققان به دنبال راه حلی برای پیشگیری از آسیب به سیستم گوارشی بودند.