در دهه های اخیر، کمپانی های فناوری به دنبال ساخت رایانه هایی با امکانات متفاوت بوده اند تا بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را به خود جلب کنند. اما محققان دانشگاه آنجلینای شرقی موفق به اجرای روشی شده اند که از پروتئین DNA در ساخت رایانه استفاده می شود.

ساخت و توسعه رایانه ها با استفاده از پروتئین DNA بر مبنای فناوری نانو بوده و از نمک های مس و اسیدی با نام « ethylenediaminetetraacetic acid» استفاده می شود. این اسید ترکیبی است که در شامپوها یا برخی از محصولات خانگی یافت می شود.

استفاده از این پروتئین در ساخت رایانه ها در حالی است که تحقیقات قبلی نشان داده بود، ساختار DNA را با استفاده از اسید می توان تغییر داد. مطالعات اخیر محققان انگلیسی نشان می دهد، استفاده از ذرات باردار مثبت مس، پروتئین DNA را برای بار دوم تغییر و به ساختار سنجاق سر hair-pin تبدیل می کند.