دبیرخانه دائمی همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی، در پی استقبال بی ‌نظیر پزشکان، متخصصان و داروسازان، صاحبان صنایع و جامعه‌ علمی از هشت دوره گذشته این رویداد، در نظر دارد نهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی را با حمایت و همکاری سازمان غذا و دارو، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی و ویتامینی، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، صاحبان صنایع و سایر گروه‌های ذیربط برگزار نماید.

از طرفی با توجه به اهمیت و گستردگی مصرف مکمل‌های ورزشی و لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص ترویج مصرف منطقی آن‌ها در جامعه ورزشی، ششمین سمپوزیوم یک روزه مکمل‌های ورزشی نیز همزمان با نهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی برگزار و به مباحث مرتبط با این حوزه نیز پرداخته می‌شود.