محورهای کنفرانس

الف – مهندسی نفت :

شیمی نفت – اقتصاد نفت – مهندسی فرآیند – مهندسی مخازن – مهندسی اکتشاف – مهندسی حفاری – زمین شناسی نفت – مهندسی بهره برداری – مهندسی پالایش وپخش – مهندسی فرآوری و انتقال – صنایع پتروشیمی و فرآورده های آن – چالش ها و راهکارهای ژئوفیزیک – چالش ها و راهکارهای ژئوشیمی  – فناوری های نوین استخراج نفت – روش های نوین در حفاری – روش های نوین در مدیریت مخازن

ب – مهندسی شیمی :

مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE  – مهندسی صنایع شیمیایی معدنی – مهندسی صنایع پتروشیمی – مهندسی صنایع سلولزی –  مهندسی صنایع پالایش – مهندسی  محیط زیست – مهندسی صنایع گاز – مهندسی نانو – مهندسی پلیمر – شیمی پوشش های گیاهی – شیمی سموم و آفات – تصفیه آب و فاضلاب شیمی هسته ای – شیمی کاربردی – شیمی معدنی – کاتالیست ها نانو تکنولوژی –  نانوشیمی