بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک ایران   
 
 بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، “دی ۱۴۰۰” در تاریخ 22 و 23 دی 1400 توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن شیمی ایران در شهر کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد.
 

برگزار کننده همایش: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن شیمی ایران

مکان برگزاری: کرمان –  دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاريخ برگزاری همایش: 22 و 23 دی 1400
 

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:     21 آذر 1400

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:       30 آذر 1400

 
محورهای همایش
  • ترمودینامیک شیمیایی
  • سینتیک شیمیایی
  • ترمودینامیک آماری
  • شیمی کوانتومی
  • طیف سنجی مولکولی
  • الکتروشیمی
  • شیمی سطح و حالت جامد
  • شیمی محاسباتی
  • شیمی فیزیک کاربردی
  • نانو شیمی فیزیک
  • شیمی فیزیک زیستی
  • مهندسی شیمی و آموزش شیمی